A Blank Notebook

SKU:SMC013-1
190,000₫
hoặc 63,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)
Kiểu dáng:

Description

a blank notebook - a notebook for possibilities': A blank, unlined notebook - for everything you can think of.

Information:

 • Number of pages: 180
 • Size: 11x17cm
 • Material: 90gsm art paper
 • Includes 5 colors:
  • Very peri - Grow as you go
  • Bright green - Read. Write. Read. Read. Write
  • Baby pink - Go find your joy
  • White - Open your heart
  • Bright yellow - Be present

‘a blank notebook - a notebook for possibilities’: Một cuốn sổ trắng, không dòng kẻ - dành cho tất cả những gì bạn có thể nghĩ ra được.

Thông tin:

 • Số trang: 180 trang giấy
 • Kích thước: 11x17cm
 • Chất liệu: Giấy mỹ thuật 90gsm
 • Gồm 5 màu:
  • Very peri - Grow as you go
  • Bright green - Read. Write. Read. Read. Write
  • Baby pink - Go find your joy
  • White - Open your heart
  • Bright yellow - Be present

Review

 A Blank Notebook
 A Blank Notebook
 A Blank Notebook
 A Blank Notebook
 A Blank Notebook
 A Blank Notebook
 A Blank Notebook
 A Blank Notebook
 A Blank Notebook
product