Babes Set 8 Cards

SKU:SFH050
550,000₫
hoặc 183,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

"Sofia is a multidisciplinary creative designer originally born in Sweden, working with clients around the world. She takes her job serious with the mission to create playful, innovative and motivating designs for a happier and more sustainable world."

  •  A set of 8 babes postcards
  •  Dimension: 15x10cm

"Sofia là một nhà thiết kế sáng tạo đa ngành sinh ra ở Thụy Điển, làm việc với các khách hàng trên khắp thế giới. Cô ấy thực hiện công việc của mình một cách nghiêm túc với sứ mệnh tạo ra những thiết kế vui tươi, sáng tạo và thúc đẩy vì một thế giới hạnh phúc và bền vững hơn."

  • Một set gồm 8 postcard
  • Kích thước: 15x10cm

Review

 Babes Set 8 Cards
product