Bàn Ăn Poster

SKU:SMC008-2
390,000₫
hoặc 130,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

We long for deep connections between human beings. We are 'so much closer'. This art print is a digital print in the size of A4 paper and used for decoration purposes.

  • Dimension: A3 Paper
  • Material: Art paper

Chúng mình khao khát những kết nối sâu sắc giữa con người với nhau. Chúng mình là 'so much closer'.

  • Kích thước: Kích thước khổ A3
  • Công dụng: Trang trí
  • Chất liệu: Bản in kỹ thuật số

 

Review

 Bàn Ăn Poster
product