Bich Dong Entrance Greeting Card

SKU:BEN005 Out of stock
45,000₫
Hoặc trả qua 3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)
(áp dụng cho đơn hàng từ 100,000₫, chỉ trả trước từ 33,000₫)

Description

Ben's Black Line art is an artist from the UK who takes most of his inspiration from the country in which he live, Vietnam, drawing various scenery and structures. Established in 2019, his choice of weapon is the black ink fine liner pen as he love the contrast between the black ink and the white page. He also enjoy the challenges of ink drawing as opposed to other mediums. 

 • Description: 
  • Includes envelope, inside of card is blank
  • Printed on 250 gsm cardstock
  • Mimaki ink (UV and water resistant)
 • Image size: 10.5 x 14.7cm  

Ben's Black Line art là một nghệ sĩ đến từ Vương quốc Anh, người lấy phần lớn cảm hứng của mình từ đất nước mà anh ấy đang sống, Việt Nam, vẽ nên nhiều phong cảnh và công trình kiến trúc khác nhau. Được thành lập vào năm 2019, lựa chọn 'vũ khí' của anh ấy là chiếc bút mực đen mịn vì anh ấy thích sự tương phản giữa mực đen và trang trắng. Anh ấy cũng thích thú với những thử thách về vẽ mực trái ngược với các phương tiện khác.

 • Mô tả: 
  • Bao gồm phong bì, bên trong thiệp trống
  • Được in trên giấy bìa cứng 250 gsm
  • Mực Mimaki (chống tia UV và nước)
 • Kích thước: 10,5 x 14,7cm

Review

 Bich Dong Entrance Greeting Card
product