BlackSheep By RelationSheep Cards

SKU:RLS001
129,000₫
hoặc 43,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

⚫️ BlackSheep là một boardgame chia sẻ - với dạng câu hỏi “Ai đã từng - Never Have I Ever” khơi gợi câu chuyện có vui có buồn, những cột mốc đáng nhớ hay vài biến cố "đáng quên". 60 lá bài sẽ trải ra từng bước để chạm tới câu hỏi "Cuộc sống của mình đã thế nào và sẽ thế nào?" trong mỗi cá nhân.
🐑 Chúng ta đều có một phần “cừu đen” trong người, nên cậu hãy hiểu rằng: CẬU KHÔNG BAO GIỜ CÔ ĐƠN TRONG QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN BẢN THÂN ĐÂU 🖤

▪️ Black Sheep by RELATIONSHEEP - to feel and to heal ▪️

▪️Gồm 62 lá bài:
- 60 lá với 60 câu hỏi trải nghiệm.
- 2 lá HDSD.
- 3 bộ sticker tặng kèm.
- Kích thước: 5x8cm.
------------------------------

⚫️ BlackSheep is a sharing board game - in the form of the question "Who has - Never Have I Ever" that evokes stories of happiness and sadness, memorable milestones or some "forgettable" events. 60 cards will unfold step by step to reach the question "What has my life been like and what will it be like?" in each individual.
🐑 We all have a part of "black sheep" in us, so please understand: YOU ARE NEVER ALONE IN THE PROCESS OF YOURSELF PERFECTION 🖤

▪️ Black Sheep by RELATIONSHEEP - to feel and to heal ▪️

▪️Includes 62 cards:
- 60 cards with 60 experience questions.
- 2 leaves of instruction manual.
- 3 included sticker sets.
- Size: 5x8cm.

Review

 BlackSheep By RelationSheep Cards
 BlackSheep By RelationSheep Cards
product