Morning Coffee - Cà Phê Sáng

SKU:JCA002-5
150,000₫
Tiêu đề:

Jack Clayton is an illustrator/printmaker from London who specialises in the medium of woodcut printmaking. He relief prints his blocks by hand and often uses the reduction method to add multiple layers of colour from a single block of wood. In 2010 he left the UK and spent 2 years travelling and working around Australia before venturing over to South East Asia and finally residing in Ho Chi Minh City where he has been creating art inspired by his new environment since.

Ca Phe Sang ‘morning coffee’
In the mornings in Vietnam across the country you can see street side cafes busy, full of business. Everyone takes their early caffeine hit differently as illustrated in the picture and I like that this morning routine brings people together from different walks of life everyday.

This print has 2 types: 

  • Digital print
  • Digital print with pine frame

Jack Clayton là một họa sĩ vẽ tranh minh họa / thợ in đến từ Luân Đôn, người chuyên về phương tiện in khắc gỗ. Bức phù điêu của anh ấy in các khối của mình bằng tay và thường sử dụng phương pháp giảm bớt để thêm nhiều lớp màu từ một khối gỗ. Năm 2010, anh rời Vương quốc Anh và dành 2 năm đi du lịch và làm việc vòng quanh Australia trước khi sang Đông Nam Á và cuối cùng định cư tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi anh đã sáng tạo nghệ thuật lấy cảm hứng từ môi trường mới của mình.

Cà Phê Sáng ‘morning coffee’
Vào các buổi sáng ở Việt Nam trên khắp đất nước, bạn có thể thấy các quán cà phê ven đường tấp nập, kinh doanh buôn bán. Mọi người có cách thưởng thức ly cà phê sớm của họ theo cách khác nhau như minh họa trong hình và tôi thích cái thói quen buổi sáng hnagf ngày này mang mọi người đến với nhau từ các tầng lớp khác nhau.

Thiết kế có 2 loại:

  • Bản in kĩ thuật số 
  • Bản in kĩ thuật số kèm khung gỗ thông
 Morning Coffee - Cà Phê Sáng
 Morning Coffee - Cà Phê Sáng
product.style-03