CCSG Coaster

SKU:CCSG007 Out of stock
55,000₫
Hoặc trả qua 3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)
(áp dụng cho đơn hàng từ 100,000₫, chỉ trả trước từ 33,000₫)

Description

Detail: Cui Cui has been created by a French couple living in Ho Chi Minh City. It merges handcrafted creations from raw materials like concrete, wood, cardboard or silver and personal inspirations with modern, urban, ethnic designs 

All designed and handmade at home studio.


Thông tin: Cui Cui được thành lập từ một cặp vợ chồng Pháp sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Thương hiệu là tinh hoa của sự kết hợp giữa món đồ làm tay tỉ mỉ từ nguyên liệu thô như gỗ, bìa cứng, sắt với các cảm hứng độc đáo đa dạng xuất phát từ thiết kế hiện đại, phố xá, màu sắc dân tộc.

Tất cả đều được thiết kế và làm bằng tay tại studio.

Review

 CCSG Coaster
product