Sauce Cup - Chén nước chấm

SKU:NC007
30,000₫

The dream of pottery brought us to the line of indigenous terracotta pottery typical of South Vietnam.

Our name is Nắng, a beautiful sunny day in Saigon.

  • Made by ceramics.
  • Used to store sauce
  • Avoid high temperature

Giấc mơ gốm đã đem chúng tôi đến với dòng gốm đất nung bản địa đặc trưng của miền Nam Việt Nam.

Tên của chúng tôi là Nắng, một ngày nắng đẹp ở Sài Gòn.

  • Được làm từ gốm
  • Dùng để đựng nước chấm
  • Tránh nhiệt độ cao
 Sauce Cup - Chén nước chấm
 Sauce Cup - Chén nước chấm
 Sauce Cup - Chén nước chấm