Mannered Hair Tie - Cột Tóc Điệu

SKU:BB09-1
50,000₫

Is the corner of the house of a milky mom and her little daughter sewing joy and sadness and embroidering bong bay bay...

  • Description: Hair bands have a wide variety of patterns including flowers, leaves, animals, and more, in a variety of colors.
  • NOTE: Because it is a handmade product, please message us to see more designs in the store.

Là góc nhà của mẹ bỉm sữa và cô con gái nhỏ may niềm vui vá nỗi buồn và thêu bông bay bay...

  • Mô tả: Dây buộc tóc có nhiều loại hoa văn như hoa, lá, động vật, ... với nhiều màu sắc khác nhau.
  • NOTE: Bởi vì đây là sản phẩm handmade nên bạn vui lòng nhắn tui cho shop để được xem thêm nhiều thiết kế có sẵn tại cửa hàng nhé.
 Mannered Hair Tie - Cột Tóc Điệu
 Mannered Hair Tie - Cột Tóc Điệu
 Mannered Hair Tie - Cột Tóc Điệu
 Mannered Hair Tie - Cột Tóc Điệu