"Flower - Leaves - Grass" Notebooks - Cụm Sổ Hoa Lá Cỏ

SKU:HLC001-1
220,000₫
Tiêu đề:
Inspired by a natural "Trees are made from sandy soil", "Hoa lá cỏ" forms the idea of ​​​​collections that combine colors from earth - indigo and leaves in notebooks wrapped in bamboo and do paper hand-stitched. As a short concept: "Take nature to draw nature" is the spirit of Flowers and Grass towards the sustainability of materials revolving in nature - a creative product from nature - conveying the beauty of nature.
 • Size: A5 (15 x 21cm) and A6 (11 x 15cm)
 • Material: Linen fabric and dry pressed leaves. Cream colored plain paper combined with  kraft. Can write with fountain pen, draw with watercolors (not optimal for professional drawing)
 • Thickness: 225 - 280 pages (inner 100% cream paper or interwoven brown kraft paper)
 • Preservation:
  • Leave the window in a dry place to avoid moldy leaves
  • Limit the contact of the leaf surface with metal objects, which cause scratches on the leaf tissues on the surface
NOTE: Because it is a handmade product, please message us to see more designs in the store.

Lấy cảm hứng từ một lẽ tự nhiên "Cây cối đều từ đất cát mà nên", Hoa lá cỏ hình thành ý tưởng về những bộ sưu tập kết hợp màu từ đất - chàm và lá trong những cuốn sổ bọc giấy tre, giấy đó được khâu tay thủ công. Như một ý niệm gọn lại: "Lấy tự nhiên vẽ tự nhiên" là tinh thần của Hoa lá cỏ hướng đến sự bền vững về vật liệu quay vòng trong tự nhiên - sản phẩm sáng tạo từ tự nhiên - truyền tải vẻ đẹp của tự nhiên.

 • Kích thước: A5 (15 x 21cm) và A6 (11 x 15cm)
 • Chất liệu: Vải linen và lá ép khô. Giấy trơn màu kem kết hợp với kraft. Có thể viết bút máy, vẽ màu nước (không tối ưu cho vẽ chuyên nghiệp)
 • Độ dày: 225 - 280 trang (ruột sổ 100% giấy màu kem hoặc đan xen giấy kraft nâu)
 • Bảo quản: 
  • Để sổ nơi khô thoáng, tránh ẩm mốc cho lá
  • Hạn chế để bề mặt lá tiếp xúc với các vật kim loại nhọn gây xướt xát các mô lá trên bề mặt
NOTE: Bởi vì đây là sản phẩm handmade nên bạn vui lòng nhắn tin cho shop để được xem thêm nhiều thiết kế có sẵn tại cửa hàng nhé.