Edc Tray - Size

SKU:TNT012-1
420,000₫
Kích thước:

Dimensions: 19cm x 13cm x 2cm

Size: M - L

Benefit: Short for "Every Day Carry", the tray is created to help us easily find and not forget the items we always carry with us every day.

Material: Walnut, leather

Recommend: Clean with a soft cloth.


Kích thước: 19cm x 13cm x 2cm

Size: M - L

Công dụng: Viết tắt từ "Every Day Carry", Chiếc khay tạo ra giúp cho chúng ta dễ dàng tìm thấy và không quên những vật dụng luôn mang theo bên người hàng ngày. 

Chất liệu: Gỗ Óc Chó (Walnut), da thuộc

Khuyến nghị: Vệ sinh bằng khăn mềm.

 Edc Tray - Size
 Edc Tray - Size
 Edc Tray - Size