EDC Tray

SKU:TNT012-1
504,000₫
Màu sắc:

Dimensions: 19cm x 13cm x 2cm

Benefit: Short for "Every Day Carry", the tray is created to help us easily find and not forget the items we always carry with us every day.

Material: Walnut, leather

Recommend: Clean with a soft cloth.


Kích thước: 19cm x 13cm x 2cm

Công dụng: Viết tắt từ "Every Day Carry", Chiếc khay tạo ra giúp cho chúng ta dễ dàng tìm thấy và không quên những vật dụng luôn mang theo bên người hàng ngày. 

Chất liệu: Gỗ Óc Chó (Walnut), da thuộc

Khuyến nghị: Vệ sinh bằng khăn mềm.

 EDC Tray
 EDC Tray
 EDC Tray
product.style-03