Fall in LYF shirt

SKU:LYW004-1 Out of stock
500,000₫
hoặc 166,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

"Lazy individuality, but too much personality. Lazy for style because style doesn't need. Lazy to do colorful colors. Lazy trends because of self-direction. Those are people with purposeful lazy hobbies. And if If you're the same, then come to LYFwear - Laziness where you find your "weird" lazy self."

  • Product information: Fall in LYF Shirt
  • Size: M / L / XL

"Lười cá biệt, nhưng thừa cá tính. Lười kiểu cách vì phong cách chả cần. Lười làm màu đủ đầy màu sắc. Lười xu hướng vì tự thân định hướng. Đó là những người với sở thích lười có chủ đích. Và nếu bạn cũng như thế thì hãy đến với LYFwear - Lười yên phận. Nơi bạn tìm thấy bản thể lười thú “dị” của mình."

  • Thông tin sản phẩm: Áo Fall in LYF
  • Size: M / L / XL

Review

You may also like

Out of stock

Áo Cheo Leo

590,000₫

Out of stock
 Áo Đồng Loại  Áo Đồng Loại
Out of stock
 Áo Hoang Vu  Áo Hoang Vu

Áo Hoang Vu

640,000₫

Out of stock
 Áo Mỗi Ngày  Áo Mỗi Ngày
Out of stock
 Áo Ngày Mới  Áo Ngày Mới
Out of stock
 Áo Vui Tươi  Áo Vui Tươi

Áo Vui Tươi

850,000₫

 Fall in LYF shirt
product