First-steps Greeting Cards

SKU:CFP008-1
40,000₫
Hoặc trả qua 3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)
(áp dụng cho đơn hàng từ 100,000₫, chỉ trả trước từ 33,000₫)
Màu sắc:

Description

Chausfootprint shares with everyone self-designed and handmade souvenirs about personal stories, places and experiences.

  • Description: Two sided envelope (can also be a gift-card, a poster,...) with 4 stamps.
  • Dimensions: 15 x 10.8cm

Chausfootprint chia sẻ với mọi người những sản phẩm lưu niệm tự thiết kế và làm thủ công về những câu chuyện cá nhân, những nơi đã đi qua và những trải nghiệm. 

  • Mô tả: Phong bì hai mặt (cũng có thể là gift-card, poster, ...) với 4 tem.
  • Kích thước: 15 x 10.8cm

Review

 First-steps Greeting Cards
 First-steps Greeting Cards
product