Fruity Print

SKU:OQ008
200,000₫
hoặc 66,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

Founded in 2017 by illustrator Simon Phan & content-creator Hoa Pham, OHQUAO (pronounced Oh-wow) aims to inspire more personal connections between people by our designed paper goods. Our designs have taken some of Vietnam's most iconic images as inspirations and portrayed them in a contemporary light. All of our products are proudly designed and made in Ho Chi Minh city, Vietnam.
Detail: 

  • Digital print on art paper
  • Illustration by Simon Phan
  • Frame not included

OHQUAO được thành lập vào năm 2017 bởi Simon Phan và Hoa Pham.Từng sản phẩm mang trong mình sứ mệnh truyền cảm hứng giữa sự liên kiết mạnh mẽ của người dân qua các biểu tượng đặc trưng của Việt Nam. Bởi vậy trong niềm tự hào về đất nước, mỗi sản phẩm đều được làm nên từ người Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
Thông tin: 

  • In kỹ thuật số trên giấy nghệ thuật
  • Minh họa bởi Simon Phan
  • Không bao gồm khung

Review

 Fruity Print
 Fruity Print
product