Bay Bay Handkerchiefs - Khăn tay Bay Bay

SKU:BB11
150,000₫
Tiêu đề:

Is the corner of the house of a milky mom and her little daughter sewing joy and sadness and embroidering bong bay bay...

  • Description: Linen handkerchiefs are moderately thin, soft and absorbent.
  • NOTE: Because it is a handmade product, please message us to see more designs in the store.

Là góc nhà của mẹ bỉm sữa và cô con gái nhỏ may niềm vui vá nỗi buồn và thêu bông bay bay...

  • Mô tả: Khăn tay linen có độ mỏng vừa phải, mềm, thấm nước.
  • NOTE: Bởi vì đây là sản phẩm handmade nên bạn vui lòng nhắn tui cho shop để được xem thêm nhiều thiết kế có sẵn tại cửa hàng nhé.
 Bay Bay Handkerchiefs - Khăn tay Bay Bay
 Bay Bay Handkerchiefs - Khăn tay Bay Bay
 Bay Bay Handkerchiefs - Khăn tay Bay Bay
 Bay Bay Handkerchiefs - Khăn tay Bay Bay