Ladies Cards (Set of 3)

SKU:PIX004
100,000₫
hoặc 33,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

Pixie Prints card sets and prints designs offer unique handmade products to decorate your house and gift to others.

Ladies Cards Set: 

  • The art of writing and giving cards to the people you love has been lost, but bring it back with these card sets. Perfect for any occasion and guaranteed to bring a smile. (Comes with envelopes)
  • Size: A6

Pixie Prints cung cấp các sản phẩm bộ thiệp và thiết kế in thủ công độc đáo để trang trí ngôi nhà của bạn và làm quà tặng cho người khác.

Ladies Cards Set:

  • Nghệ thuật viết và tặng thiệp cho những người bạn yêu thương đã mất liên lạc, nhưng hãy mang nó trở lại với những bộ thiệp này. Hoàn hảo cho bất kỳ dịp nào và đảm bảo mang lại nụ cười. (Tặng kèm phong bì)
  • Kích thước: A6

Review

You may also like

 Ladies Cards (Set of 3)
 Ladies Cards (Set of 3)
product