Lemon Verbena Candle

SKU:PJC003
325,000₫
hoặc 108,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

🍋 Lemon Verbena - mát mẻ, năng lượng: chanh, roi ngựa, sả.
🍋 Lemon Verbena - Cool, energizing: lemon, verbena, lemongrass.

Review

 Lemon Verbena Candle
product