Linen Backpack

SKU:WAB005-4 Out of stock
420,000₫
hoặc 140,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

WABI SAIGON - A direction of slow fashion and natural life style brand

  • Color: Anew Gray / Baby Gray / Dark Gray  / Black
  • Dimensions: 40cm x 32cm x10cm 

WABI SAIGON - Một hướng đi của thương hiệu thời trang chậm và phong cách sống tự nhiên

  • Màu: Đen / Xám tối / Xám / Xám tươi / Xám Anew
  • Kích thước: 40cm x 32cm x 10cm

Review

 Linen Backpack
 Linen Backpack
 Linen Backpack
product