Stuck In The Rain - Mắc Mưa

SKU:JCA012
450,000₫
Tiêu đề:

Jack Clayton is an illustrator/printmaker from London who specialises in the medium of woodcut printmaking. He relief prints his blocks by hand and often uses the reduction method to add multiple layers of colour from a single block of wood. In 2010 he left the UK and spent 2 years travelling and working around Australia before venturing over to South East Asia and finally residing in Ho Chi Minh City where he has been creating art inspired by his new environment since.

Mac Mua / 'Stuck in the rain'
'Mac Mua' which means 'stuck in the rain' is something that happens to everyone who stays in Vietnam through a wet season at some point and tends to strike at the most inconvenient of times. Unlucky victims of the rain can be seen hiding under any shelters available throughout the city when the storms strike.

This print has 2 types: 

  • Riso graph
  • Riso pine frame

Jack Clayton là một họa sĩ vẽ tranh minh họa / thợ in đến từ Luân Đôn, người chuyên về phương tiện in khắc gỗ. Bức phù điêu của anh ấy in các khối của mình bằng tay và thường sử dụng phương pháp giảm bớt để thêm nhiều lớp màu từ một khối gỗ. Năm 2010, anh rời Vương quốc Anh và dành 2 năm đi du lịch và làm việc vòng quanh Australia trước khi sang Đông Nam Á và cuối cùng định cư tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi anh đã sáng tạo nghệ thuật lấy cảm hứng từ môi trường mới của mình.

Mắc Mưa / 'Stuck in the rain'
'Mắc Mưa' có nghĩa là 'bị mắc kẹt ở ngoài khi trời mưa' là điều xảy ra với tất cả những người sống tại Việt Nam qua một mùa mưa và thường xảy ra vào thời điểm bất tiện nhất. Những nạn nhân không may của cơn mưa dễ dàng nhận thấy họ đang ẩn nấp dưới bất kỳ nơi trú ẩn nào có sẵn trên toàn thành phố khi cơn bão ập đến.

Thiết kế có 2 loại:

  • Bản Riso
  • Bản Riso kèm khung gỗ thông
 Stuck In The Rain - Mắc Mưa
 Stuck In The Rain - Mắc Mưa
product.style-03