Máy Xông Cozy

SKU:CHIN009 Out of stock
1,100,000₫
hoặc 366,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

Product Information:

  • Warranty period: 6 months
  • Power-powered machine
  • Can be used for medium and large spaces up to 30m square
  • With bluetooth remote control and timer up to 6 hours continuously

Thông tin sản phẩm: 

  • Thời gian bảo hành: 6 tháng
  • Máy dùng nguồn điện
  • Có thể dùng cho gian vừa và lớn đến 30m vuông
  • Có remote điều chỉnh bluetooth và hẹn giờ lên đến 6h liên tục

Review

 Máy Xông Cozy
 Máy Xông Cozy
 Máy Xông Cozy
product