Hoi An Whales Archival Giclee Print

SKU:JCA018
3,850,000₫

Jack Clayton is an illustrator/printmaker from London who specialises in the medium of woodcut printmaking. He relief prints his blocks by hand and often uses the reduction method to add multiple layers of colour from a single block of wood. In 2010 he left the UK and spent 2 years travelling and working around Australia before venturing over to South East Asia and finally residing in Ho Chi Minh City where he has been creating art inspired by his new environment since.

Inspired by the same motives as my previous ‘Saigon Compass’ illustration I wanted to learn about the history of Hoi An whilst mixing modern day scenes and culture in the process of creating this design.  The goal was to create a cohesive image, inspired by the map of the ancient town to remember and celebrate it’s iconic rich and historical past.
Studying the map I noticed the streets made the shape of a boat similar to that of the ones that still line the riverside today. The foundation of Hoi An’s history is based on the fact it was a major port town and attracted visitors from Japan, Europe, China and India.  Around this shape I saw a large fish or whale, as if protecting or guiding the boat. Whales, known as ‘Ca Ong’ or ‘lord fish’ have a deep history in Vietnamese culture. They appear in legends and stories passed down of stranded fishermen being rescued by the sea creature, guiding them to safety.

  • Note: This print includes white pine frame

Jack Clayton là một họa sĩ vẽ tranh minh họa / thợ in đến từ Luân Đôn, người chuyên về phương tiện in khắc gỗ. Bức phù điêu của anh ấy in các khối của mình bằng tay và thường sử dụng phương pháp giảm bớt để thêm nhiều lớp màu từ một khối gỗ. Năm 2010, anh rời Vương quốc Anh và dành 2 năm đi du lịch và làm việc vòng quanh Australia trước khi sang Đông Nam Á và cuối cùng định cư tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi anh đã sáng tạo nghệ thuật lấy cảm hứng từ môi trường mới của mình.

Lấy cảm hứng từ những động cơ giống như minh họa ‘Saigon Compass’ trước đây của tôi, tôi muốn tìm hiểu về lịch sử của Hội An đồng thời pha trộn giữa khung cảnh hiện đại và văn hóa trong quá trình tạo ra thiết kế này. Mục đích là tạo ra một hình ảnh gắn kết, lấy cảm hứng từ bản đồ của thị trấn cổ để ghi nhớ và kỷ niệm quá khứ giàu có mang tính biểu tượng của nó.
Nghiên cứu bản đồ, tôi nhận thấy các đường phố có hình dạng một chiếc thuyền tương tự như những con đường vẫn nằm ven sông ngày nay. Nền tảng lịch sử của Hội An dựa trên thực tế nó là một thị trấn cảng lớn và thu hút du khách từ Nhật Bản, châu Âu, Trung Quốc và Ấn Độ. Xung quanh hình dạng này, tôi nhìn thấy một con cá lớn hoặc cá voi, như thể đang bảo vệ hoặc hướng dẫn con thuyền. Cá voi, được biết đến với tên gọi “Cá Ông” hay “cá chúa” có lịch sử sâu sắc trong văn hóa Việt Nam. Chúng xuất hiện trong các truyền thuyết và câu chuyện truyền lại về những ngư dân mắc kẹt được sinh vật biển cứu giúp, hướng dẫn họ đến nơi an toàn.

  • Note: Thiết kế bao gồm khung gỗ thông màu trắng
 Hoi An Whales Archival Giclee Print