Nồng Nàn Scented Candle

SKU:GUCA001
555,000₫
hoặc 185,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

Notes: magnolia and oak wood

Scent description: lights up and envelops your room with the intense and fresh scent of blooming magnolia flowers. Oh the spring days are coming!

Weight: 8.5 oz (240g)

Burning time: 50 hours

 

Nốt hương: hoa mộc lan và gỗ sồi

Mô tả mùi: thắp sáng và bao phủ căn phòng của bạn bằng hương thơm nồng đượm và tươi mới của những bông hoa mộc lan đang thì e ấp. Ôi những ngày xuân tới rồi.

Khối lượng: 8.5 oz (240gr)

Thời gian đốt: 50 giờ

Review

 Nồng Nàn Scented Candle
product