Pen Tray - Khay Bút

SKU:TNT013 Hết hàng
340,000₫

Dimensions: 26cm x 6cm x 1.5cm

Benefit: Both a pen holder and an incense tray

Material: Walnut, Jemonite 

Recommend: Clean with a soft cloth.


Kích thước: 26cm x 6cm x 1.5cm

Công dụng: Khay có chân - vừa là khay gác bút - vừa là khay trầm hương 

Chất liệu: Gỗ óc chó, Jesmonite

Khuyến nghị: Vệ sinh bằng khăn mềm.

 Pen Tray - Khay Bút
 Pen Tray - Khay Bút
 Pen Tray - Khay Bút
product.style-03