Pháo Hoa Candle

SKU:VTCL014
350,000₫

Product information:

 • Scent notes: Apple, Mint, Green Leaves, Patchouli, Cedarwood
 • Ingredients: soy wax, beeswax, coconut oil, special fragrances
 • Weight: 140gram
Instructions on how to light candles:
 • Always keep the heart of the candle about 3-5mm from the surface.
 • Light candles on a stable surface that does not ignite.
 • Do not light candles continuously for more than 4 hours. Do not light candles overnight.
 • Light candles in 2 hours each time to get the best results. 
 • Shorten the heart of the candle before lighting
Use candles in sight.
Keep away from vibrating or flammable objects.
Keep out of reach of children and pets.

Thông tin sản phẩm: 

 • Nốt hương: Táo xanh, Bạc hà, Lá xanh, Hoắc hương, Gỗ tuyết tùng - Dễ chịu và bình an
 • Thành phần: sáp nành, sáp ong, dầu dừa, hương liệu tự nhiên
 • Khối lượng: 140gram

Hướng dẫn cách thắp nến:

 • Luôn giữ tim nến cách bề mặt khoảng 3-5mm.
 • Thắp nến ở bề mặt ổn định không bắt lửa.
 • Không thắp nến liên tục hơn 4h. Không thắp nến qua đêm.
 • Nên thắp nến khoảng 2h mỗi lần đốt để đạt hiệu quả tốt nhất. 
 • Nên cắt ngắn bớt tim nến trước khi thắp.

Thắp nến trong tầm mắt.

Tránh để gần vật rung hay dễ bắt cháy. 

Tránh xa tầm tay trẻ em và thú cưng. 

 Pháo Hoa Candle
 Pháo Hoa Candle