Phuc Loi Hanoi

SKU:JCA001-4
650,000₫
Tiêu đề:

Jack Clayton is an illustrator/printmaker from London who specialises in the medium of woodcut printmaking. He relief prints his blocks by hand and often uses the reduction method to add multiple layers of colour from a single block of wood. In 2010 he left the UK and spent 2 years travelling and working around Australia before venturing over to South East Asia and finally residing in Ho Chi Minh City where he has been creating art inspired by his new environment since.

Phuc Loi Hanoi
‘Phuc Loi’ is a wooden stamp making shop I stumbled across in Hanoi when walking around the old quarter. I wasn’t sure what it was about this place but this shop seemed to stand out from the others, seeming to me their was a bit more history behind it. The small shop is on Ta Hien street (beer street) and is desperately holding onto it’s space with the encroaching beer shops/backpacker market slowly taking over the area. Once inside the history was clear! The certificates of ‘master carver’ from decades before proudly displayed, fading on the walls and the elderly man sat with his life’s work around him. They won’t sell or make prints which to me seemed strange only the wooden blocks for stamps. I commissioned him to make the stamp for my website logo which you can see at the bottom of this page.

  • Note: This print is Original Woodcut Print (Original hand-carved on wood and printed directly on paper)

Jack Clayton là một họa sĩ vẽ tranh minh họa / thợ in đến từ Luân Đôn, người chuyên về phương tiện in khắc gỗ. Bức phù điêu của anh ấy in các khối của mình bằng tay và thường sử dụng phương pháp giảm bớt để thêm nhiều lớp màu từ một khối gỗ. Năm 2010, anh rời Vương quốc Anh và dành 2 năm đi du lịch và làm việc vòng quanh Australia trước khi sang Đông Nam Á và cuối cùng định cư tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi anh đã sáng tạo nghệ thuật lấy cảm hứng từ môi trường mới của mình.

Phúc Lợi Hà Nội
‘Phúc Lợi’ là một cửa hàng làm tem gỗ mà tôi tình cờ gặp ở Hà Nội khi dạo quanh khu phố cổ. Tôi không chắc đó là gì về địa điểm này nhưng cửa hàng này có vẻ nổi bật so với những cửa hàng khác, đối với tôi dường như cửa hàng của họ có một chút lịch sử đằng sau nó. Cửa hàng nhỏ nằm trên phố Tạ Hiện (phố bia) và đang cố gắng giữ vững không gian của mình với việc các quán bia / chợ du lịch ba lô đang lấn chiếm dần dần chiếm lĩnh khu vực này. Một khi bên trong lịch sử đã rõ ràng! Giấy chứng nhận 'thợ điêu khắc bậc thầy' từ nhiều thập kỷ trước được trưng bày một cách tự hào, mờ dần trên tường và người đàn ông lớn tuổi ngồi với công việc của cuộc đời mình xung quanh mình. Họ sẽ không bán hay sản xuất những bản in mà đối với tôi dường như chỉ là những khối gỗ làm tem. Tôi đã ủy quyền cho anh ta đóng dấu cho logo trang web của tôi mà bạn có thể xem ở cuối trang này.

  • Note: Thiết kế này là Bản in nguyên bản được in khắc gỗ (Bản gốc khắc thủ công trên gỗ và in trực tiếp lên giấy)
 Phuc Loi Hanoi
 Phuc Loi Hanoi
product.style-03