Pillowcase - Bao Gối

SKU:VHN008-1
395,000₫
Kiểu dáng:

Viethnic would like to bring to you a large collection, which is embroidered and meticulously processed by ethnic people in Vietnam. In particular, the company would like to introduce the interior decoration and fashion with bold motifs of the Vietnamese ethnic people.

Product information: Pillowcase

  • Dimensions: 40 x 40cm / 45 x 45cm 
  • Material: Embroidered woven, meticulously knitted from hemp silk by Hmong people
  • Preservation: Dry-cleaning or washing with cold water/less washing detergent recommended

Viethnic xin mang đến bộ sưu tập lớn, được làm thêu dệt, gia công tỉ mỉ bởi người dân tộc vùng đất Việt Nam. Trong đó, hãng xin được giới thiệu các đồ trang trí nội thất và thời trang mang đậm nét họa tiết tinh tế của đồng bào dân tộc Việt Nam.

Thông tin sản phẩm: Bao gối

  • Kích thước: 40 x 40cm / 45 x 45cm
  • Chất  liệu: Được thêu dệt, đan tỉ mỉ từ sợi tơ cây gai dầu bằng chính bàn tay người Hmong
  • Bảo quản: Nên giặt khô hoặc giặt bằng nước lạnh/ ít bột giặt
 Pillowcase - Bao Gối
 Pillowcase - Bao Gối
product.style-03