POSTER_A3_A PEACEFUL WALK

SKU:HPS002-12
231₫
Hoặc trả qua 3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)
(áp dụng cho đơn hàng từ 100,000₫, chỉ trả trước từ 33,000₫)

Description

Bước đi bình yên

Nhà tù Hỏa Lò là biểu tượng lịch sử của Hà Nội và là lời nhắc nhở mạnh mẽ về ý chí kiên cường và tinh thần kiên cường đã đưa chúng ta giành được độc lập.

Khi nghĩ đến Hỏa Lò, chúng ta rất biết ơn quá khứ đã ở phía sau và biết ơn cuộc sống bình yên mà chúng ta đang có.

-----------------------------------
A Peaceful Walk

Hoa Lo Prison is a symbol of Hanoi's history and a powerful reminder of our strong will and resilient spirits that got us to independence.

When thinking of Hoa Lo, we're very thankful the past is behind us now and thankful for the peaceful life that we have.

Review

 POSTER_A3_A PEACEFUL WALK
product