'Saigon 1881' Hanging Map - CTT0015

SKU:MMR-CTT0015
2,000,000₫
hoặc 666,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

The design inspiration of Memoria comes from the old classic, with a touch of Indochina. Memoria high-quality reproduction of classic materials (advertising signs, maps, etc.) in a variety of media.

Dimensions (Width): 92 cm
Benefits: Decoration
Materials: Premium cotton


Cảm hứng thiết kế của Memoria từ nét vintage cổ xưa, mang hơi hướng Indochina (Đông Dương). Memoria tái tạo chất lượng cao của vật liệu cổ điển (bảng hiệu quảng cáo, bản đồ, v.v.) trên nhiều phương tiện khác nhau.

Kích thước (Chiều rộng): 92 cm
Công dụng: Trang trí
Thành phần: cotton cao cấp

Review

 'Saigon 1881' Hanging Map - CTT0015
product