Set of 5 Coasters

SKU:CCSG005 Out of stock
-25% 440,000₫ 590,000₫
hoặc 146,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

Detail: Cui Cui has been created by a French couple living in Ho Chi Minh City. It merges handcrafted creations from raw materials like concrete, wood, cardboard or silver and personal inspirations with modern, urban, ethnic designs 

  • Set of 5 different concrete coasters. 
  • All designed and handmade at home studio

Thông tin: Cui Cui được thành lập từ một cặp vợ chồng Pháp sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Thương hiệu là tinh hoa của sự kết hợp giữa món đồ làm tay tỉ mỉ từ nguyên liệu thô như gỗ, bìa cứng, sắt với các cảm hứng độc đáo đa dạng xuất phát từ thiết kế hiện đại, phố xá, màu sắc dân tộc.

  • Bộ gồm 5 lót ly thiết kế khác nhau bằng bê tông
  • Tất cả đều được thiết kế và làm bằng tay tại studio

Review

 Set of 5 Coasters
 Set of 5 Coasters
 Set of 5 Coasters
 Set of 5 Coasters
 Set of 5 Coasters
 Set of 5 Coasters
product