Shades of cool Art Print

SKU:CHIEU011
1,610,000₫
hoặc 536,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

"Lúc ấy chẳng hiểu sao tớ có cảm giác mình có thể bay được. Trong khoảnh khắc, tớ quên béng mất chuyện mình là con người."

― Ichikawa Takuji

 

"At that moment, I somehow felt like I could fly. For a moment, I forgot that I was human."

― Ichikawa Takuj

 

Nằm trong bộ sưu tập Đêm, tranh vẽ bởi hoạ sỹ 23%.

Review

 Shades of cool Art Print
product