Embroidered Notebook - Sổ Bìa Nâu Thêu

SKU:HLC006 Out of stock
250,000₫
hoặc 83,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

Inspired by a natural "Trees are made from sandy soil", "Hoa lá cỏ" forms the idea of ​​​​collections that combine colors from earth - indigo and leaves in notebooks wrapped in bamboo and do paper hand-stitched. As a short concept: "Take nature to draw nature" is the spirit of Flowers and Grass towards the sustainability of materials revolving in nature - a creative product from nature - conveying the beauty of nature. 

Product information: The book is bound and sewn by hand. The opening is not flexible compared to the usual notebooks due to the structure of the spine, but that is the special feature of the criss-cross stitches to create a strip of motifs along the notebook.

  • Size: 10 x 17cm
  • Material: Kraft paper, hand-embroidered hard cover
  • Thickness: 200 pages
NOTE: Because it is a handmade product, please message us to see more designs in the store.

Lấy cảm hứng từ một lẽ tự nhiên "Cây cối đều từ đất cát mà nên", Hoa lá cỏ hình thành ý tưởng về những bộ sưu tập kết hợp màu từ đất - chàm và lá trong những cuốn sổ bọc giấy tre, giấy đó được khâu tay thủ công. Như một ý niệm gọn lại: "Lấy tự nhiên vẽ tự nhiên" là tinh thần của Hoa lá cỏ hướng đến sự bền vững về vật liệu quay vòng trong tự nhiên - sản phẩm sáng tạo từ tự nhiên - truyền tải vẻ đẹp của tự nhiên.

Thông tin sản phẩm: Sổ được đóng gáy và khâu thủ công. Độ mở không linh hoạt so với những cuốn sổ thường thấy do cấu trúc gáy sổ, nhưng đó lại chính là điểm đặc biệt ở những sợi dây khâu đan chéo tạo một dải họa tiết dọc cuốn sổ.

  • Kích thước: 10 x 17cm
  • Chất liệu: giấy Kraft, bìa cứng Kraft thêu tay
  • Độ dày: 200 trang
NOTE: Bởi vì đây là sản phẩm handmade nên bạn vui lòng nhắn tin cho shop để được xem thêm nhiều thiết kế có sẵn tại cửa hàng nhé.

Review

 Embroidered Notebook - Sổ Bìa Nâu Thêu
 Embroidered Notebook - Sổ Bìa Nâu Thêu
product