Hard Cover Notebook - Sổ Gáy Cứng

SKU:AM005-1
130,000₫
Kiểu dáng:

Hard Cover Notebook

  • Simplify design. An all-in-one notebook that suitable for everything and every one
  • Dimension: 200mm x 122mm
  • NOTE: Because it is a handmade product, please message us to see more designs in the store.

Sổ Gáy Cứng

  • Đơn giản trong thiết kế. Một cuốn sổ all-in-one, ghi chép mọi thứ và thích hợp cho mọi người.
  • Dimension: 200mm x 122mm
  • NOTE: Bởi vì đây là sản phẩm handmade nên bạn vui lòng nhắn tin cho shop để được xem thêm nhiều thiết kế có sẵn tại cửa hàng nhé.
 Hard Cover Notebook - Sổ Gáy Cứng
 Hard Cover Notebook - Sổ Gáy Cứng
 Hard Cover Notebook - Sổ Gáy Cứng
 Hard Cover Notebook - Sổ Gáy Cứng