Tiger Tray

SKU:CCSG004 Out of stock
450,000₫
hoặc 150,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

Detail: Cui Cui has been created by a French couple living in Ho Chi Minh City. It merges handcrafted creations from raw materials like concrete, wood, cardboard or silver and personal inspirations with modern, urban, ethnic designs 

  • Color: Orange, Yellow, Green, Blue
  • Size : 20cm diameter
  • Material: Concrete, 100% handmade
  • Original design and mold.

Thông tin: Cui Cui được thành lập từ một cặp vợ chồng Pháp sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Thương hiệu là tinh hoa của sự kết hợp giữa món đồ làm tay tỉ mỉ từ nguyên liệu thô như gỗ, bìa cứng, sắt với các cảm hứng độc đáo đa dạng xuất phát từ thiết kế hiện đại, phố xá, màu sắc dân tộc.

  • Màu sắc: Cam, Vàng, Xanh lá, Xanh dương
  • Kích cỡ: đường kính 20cm
  • Thành phần: Bê tông, được làm toàn hoàn thủ công bằng tay
  • Thiết kế và khuôn đúc gốc

Review

 Tiger Tray
 Tiger Tray
 Tiger Tray
product