Alo Pouch - Túi A Lô

SKU:BB07
150,000₫

Is the corner of the house of a milky mom and her little daughter sewing joy and sadness and embroidering bong bay bay...

  • Description: Protect your phone, decoration
  • NOTE: Because it is a handmade product, please message us to see more designs in the store.

Là góc nhà của mẹ bỉm sữa và cô con gái nhỏ may niềm vui vá nỗi buồn và thêu bông bay bay...

  • Mô tả: Dùng để bảo vệ điện thoại, trang trí
  • NOTE: Bởi vì đây là sản phẩm handmade nên bạn vui lòng nhắn tui cho shop để được xem thêm nhiều thiết kế có sẵn tại cửa hàng nhé.
 Alo Pouch - Túi A Lô
 Alo Pouch - Túi A Lô
 Alo Pouch - Túi A Lô