Used Tarp Pencil Case - Hộp Đựng Bút Chì Lạp Xe 01

SKU:DD078
130,000₫

Shaped like a rice cake, Chì is an authentic pen box made from recycled tarpaulin of Dòng Dòng - small, square, playful "no color"

  • Dimensions: 23 x 5 x 5cm
  • Care and warranty: One-year warranty, including free repair of damaged zippers, broken straps, broken threads, damaged scissors. In other cases, free or chargeable warranty support will be provided.

Hình dáng như đòn bánh, Chì là chiếc hộp bút chính hiệu từ bạt tái chế của Dòng Dòng - nhỏ nhẹ, vuông vức, tinh nghịch "hổng màu mè".

  • Kích thước: 23 x 5 x 5cm
  • Chăm sóc và bảo hành: Bảo hành một năm, bao gồm sửa chữa miễn phí các lỗi hư dây kéo, đứt quai, sút chỉ, hư đầu kéo. Các trường hợp khác sẽ được hỗ trợ bảo hành miễn phí hoặc tính phí.
 Used Tarp Pencil Case  - Hộp Đựng Bút Chì Lạp Xe 01
 Used Tarp Pencil Case  - Hộp Đựng Bút Chì Lạp Xe 01