Used Tarp Toiletries Bag Tri Ông Chín 01 - Túi Tri Ông Chín 01

SKU:DD067
340,000₫

"Tri holds personal hygiene items, has the ability to "slit horizontally" 180 degrees when opened to make each item search easier"

 • Dimensions: 20 x 8 x 13cm
 • Material: Recycled from awning tarpaulin / old truck tarpaulin, scraps
 • Preservation:
 1. Clean with a damp cloth soaked in soap and dry, do not machine wash.
 2. Avoid near fire
 3. Avoid folding the product, causing breakage of the canvas
 • Warranty:  One-year warranty, including free repair of damaged zippers, broken straps, broken threads, and damaged tractor heads. In other cases, free or chargeable warranty support will be provided.

"Tri đựng vật dụng vệ sinh cá nhân, có khả năng "xoạc ngang" 180 độ khi mở ra để mỗi cuộc tìm kiếm đồ đạc trở nên dễ dàng hơn"

 • Kích thước: 20 x 8 x 13cm
 • Chất liệu: Tái chế từ bạt mái hiên/ bạt xe tải cũ, vụn
 • Bảo quản:
 1. Làm sạch bằng khăn ướt thấm xà phòng rồi phơi khô sản phẩm, không giặt máy. 
 2. Tránh để gần lửa  
 3. Tránh gập ép sản phẩm gây đứt gãy bạt
 • Bảo hành: Bảo hành một năm, bao gồm sửa chữa miễn phí các lỗi hư dây kéo, đứt quai, sút chỉ, hư đầu kéo. Các trường hợp khác sẽ được hỗ trợ bảo hành miễn phí hoặc tính phí.
 Used Tarp Toiletries Bag Tri Ông Chín 01 - Túi Tri Ông Chín 01
 Used Tarp Toiletries Bag Tri Ông Chín 01 - Túi Tri Ông Chín 01
 Used Tarp Toiletries Bag Tri Ông Chín 01 - Túi Tri Ông Chín 01