Chip Purse - Ví Chip

SKU:BB012
200,000₫

Is the corner of the house of a milky mom and her little daughter sewing joy and sadness and embroidering bong bay bay...

  • Description: Hand embroidered product, purse uses to hold personal belongings, money...
  • NOTE: Because it is a handmade product, please message us to see more designs in the store.

Là góc nhà của mẹ bỉm sữa và cô con gái nhỏ may niềm vui vá nỗi buồn và thêu bông bay bay...

  • Mô tả: Sản phẩm thêu tay, dùng để đựng đồ dùng cá nhân, tiền bạc...
  • NOTE: Bởi vì đây là sản phẩm handmade nên bạn vui lòng nhắn tui cho shop để được xem thêm nhiều thiết kế có sẵn tại cửa hàng nhé.
 Chip Purse - Ví Chip