Wigs Cards Folded

SKU:SFH041
120,000₫
hoặc 40,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

"Sofia is a multidisciplinary creative designer originally born in Sweden, working with clients around the world. She takes her job serious with the mission to create playful, innovative and motivating designs for a happier and more sustainable world."

  • Dimension: 21x30cm
  • Fine liner and color pencils on paper

"Sofia là một nhà thiết kế sáng tạo đa ngành sinh ra ở Thụy Điển, làm việc với các khách hàng trên khắp thế giới. Cô ấy thực hiện công việc của mình một cách nghiêm túc với sứ mệnh tạo ra những thiết kế vui tươi, sáng tạo và thúc đẩy vì một thế giới hạnh phúc và bền vững hơn."

  • Kích thước: 21x30cm
  • Bút chì màu và lót mịn trên giấy

Review

 Wigs Cards Folded
product