Wild Honey Suckle Diffuser

SKU:CDH045
495,000₫

Fragrant: Wild Honey Suckle

Ingredients: Honeysuckle, jasmine

Information:

  • Size: 3.4oz/100ml
  • Used time: 3-6 months

Benefits: These scent sticks act as a transmitter and the scent spreads through the sticks; Create a cool, soothing scent for your living space.

How to use: Insert the stick into the vial and place where you want. These sticks act as a conduit and the scent will spread through the sticks

Notice:
  • The rod can be reversed weekly to increase diffusion
  • Replace the rod with a new one after 1-2 months of use

Mùi hương: Wild Honey Suckle

Thành phần: Hoa kim ngân, hoa nhài

Thông tin sản phẩm:

  • Thể tích/Size: 3.4oz/100ml
  • Thời gian sử dụng: 3-6 tháng

Lợi ích: Những que hương thơm này hoạt động như một chất dẫn truyền và mùi hương lan tỏa qua các que đóm, tạo hương thơm dịu mát cho không gian sống 

Cách sử dụng: Cho que vào lọ và đặt ở nơi bạn muốn. Những chiếc que này hoạt động như một ống dẫn và mùi hương sẽ lan tỏa qua các que đóm

Chú ý:
  • Có thể đảo chiều que hút hàng tuần nhằm tăng độ khuếch tán 
  • Thay que mới sau 1-2 tháng sử dụng.
 Wild Honey Suckle Diffuser
 Wild Honey Suckle Diffuser