Private Policy

1. Điều khoản chung

Bất kỳ thông tin Vesta thu thập tại trang web này đều được sử dụng chính xác cho nhu cầu của mình và không chia sẻ với bất kỳ tổ chức cộng đồng hay cá nhân nào khác với bất cứ lý do nào. Chúng mình sẽ không bán hoặc cho các danh sách hoặc dữ liệu mà có thể giữ lại và không trao đổi thông tin từ các nguồn khác.

2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Vesta giữ lại các thông tin từ đơn hàng của bạn để hoàn tất đơn đặt hàng và hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc khách hàng ở hiện tại và tương lai. Bạn có thể chọn việc gỡ bỏ hoàn toàn các thông tin của mình từ hệ thống này bằng việc gửi yêu cầu của bạn qua email vestabookstore@vestav.com.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Vesta thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. Khi cần thiết, chúng mình có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn & sms...

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Vesta.

5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Trong trường hợp sản phẩm của bạn được giao bởi bên thứ ba, vì là đối tác của Vesta nên họ sẽ biết được tên, số điện thoại và địa chỉ của bạn để hoàn tất đơn hàng. Bạn có thể chọn việc gỡ bỏ hoàn toàn các thông tin của mình từ hệ thống này bằng việc gửi yêu cầu của bạn qua email vestabookstore@vestav.com.

6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty TNHH MTV Nhà sách Vesta.

- Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 21/16 Xuân Thuỷ, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM.

- Địa chỉ văn phòng: 33A Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM.

- Điện thoại: 0396 249 650

7. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Nếu bạn yêu cầu sửa đổi, cải tiến hoặc loại bỏ một vài thông tin về bạn trên bản ghi của Vesta, hãy vui lòng gửi email đến địa chỉ vestabookstore@vestav.com với thông tin rõ ràng trong yêu cầu của bạn. Nếu bạn muốn liên lạc nhiều thêm, vui lòng tìm thông tin trên trang liên lạc của chúng mình.

page