Affirmation For Kids

SKU:GA010
450,000₫
hoặc 150,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

Nội dung độc đáo và sáng tạo để truyền cảm hứng tích cực và chánh niệm ở trẻ em. Tạo những thói quen tốt, lành mạnh và khuyến khích chúng. 🙏

30 thẻ ghi chú được thiết kế để dạy các kỹ năng chánh niệm ban đầu cho trẻ em và tăng cường kết nối gia đình. Lời khẳng định dễ đọc dành cho trẻ từ 3-8 tuổi.

Mỗi tấm thiệp chứa một câu trích dẫn ngắn gọn, hay mà người nhận có thể sử dụng như một lời khẳng định hàng ngày. Hình minh họa thủ công và nội dung độc đáo, đầy màu sắc khiến bộ bài trở thành món quà lý tưởng cho trẻ em ở mọi lứa tuổi.

---

Original and creative content to inspire positivity and mindfulness in kids. Create healthy, good habits and encourage them. 🙏

30 flashcards designed to teach beginning mindfulness skills to children and to enhance family connection. Easy-to-read affirmations for kids 3-8 years old.

Each card contains a short, beautiful quotation that the recipient can use as a daily affirmation. Handmade illustrations and original, colorful content make the deck of cards an ideal gift for kids of all ages.

Review

 Affirmation For Kids
 Affirmation For Kids
 Affirmation For Kids
 Affirmation For Kids
product