Awaken Yourself Greeting Cards

SKU:GA012
360,000₫
hoặc 120,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

Awaken yourself greeting cards is a set of assorted greeting cards and envelopes, packed in a protective gift box. These mindful greeting cards help to inspire connection to your true self. Live a balanced life, free from reactivity, and full of acceptance.

Product information:

  • Includes 12 greeting cards and envelopes
  • Using recycled paper certified by FSC 
  • Weight of the packed product: 270 g
  • Card dimensions folded: 11.2 x 15.5 cm

Usage: Choose from a variety of topics and send messages of positivity and inspiration to your loved ones.


Awaken yourself greeting cards là một bộ thiệp chúc mừng và phong bì, được đóng gói trong một hộp quà. Những tấm thiệp chúc mừng này truyền cảm hứng giúp khơi gợi sự kết nối với con người thật của bạn. Sống một cuộc sống cân bằng, tự do và chấp nhận bản thân.

Thông tin sản phẩm:

  • Gồm 12 thiệp chúc mừng và phong bì
  • Sử dụng giấy tái chế được chứng nhận bởi FSC 
  • Trọng lượng sản phẩm: 270 g
  • Kích thước thiệp khi gấp lại: 11,2 x 15,5 cm
Cách sử dụng: Chọn một trong số nhiều chủ đề khác nhau và gửi thông điệp tích cực, truyền cảm hứng đến những người thân yêu của bạn.

Review

 Awaken Yourself Greeting Cards
 Awaken Yourself Greeting Cards
 Awaken Yourself Greeting Cards
product