Bình Scented Candle

SKU:GUCA006
345,000₫
hoặc 115,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

Notes: bamboo and woody notes

Scent description: Binh's scent is a ticket to the peaceful countryside of childhood in memory, warming the hearts of children who never grow up.

Weight: 5.8 oz (165g)

Burning time: 30 hours

 

Nốt hương: tre và hương gỗ 

Mô tả mùi: mùi hương của Bình là một tấm vé về với không gian đồng quê yên bình của tuổi thơ trong ký ức, ấm lòng những đứa trẻ chẳng bao giờ lớn.

Khối lượng: 5.8 oz (165gr)

Thời gian đốt: 30 giờ

Review

 Bình Scented Candle
product