Bum Búm Cards

SKU:RML001
222,000₫
hoặc 74,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

BỘ BÀI THẺ CÂU HỎI TRÒ CHUYỆN BUM BÚM
🦋 Cánh bướm không chỉ bay đi khắp thế gian tìm niềm vui mà còn biểu tượng cho hiệu ứng sự thay đổi và khả năng tạo ra những tác động lớn từ những tương tác nhỏ bé. Chính điều này đã truyền cảm hứng cho bộ bài thẻ câu hỏi BUM BÚM ra đời.
🌼 Những câu hỏi trong bộ Bum Búm thuộc Cấp Độ 1 này sẽ giúp bạn bắt đầu một cuộc trò chuyện một cách dễ dàng, tìm hiểu thêm về sở thích, thói quen và những điều thú vị về người bạn đang trò chuyện

💓 Rút 1 Lá là đầu câu chuyện
💓 Suy nghĩ chi, rút 1 lá để xích lại gần nhau hơn
• Bộ bài gồm:
• 55 câu hỏi khơi gợi nỗi niềm mỗi người
• 11 lá chức năng khi hổng muốn trả lời nhưng phải đánh đổi à nhen
• 01 lá HDSD
----------------------------

BUM BUM CHAT QUESTIONS CARD SET
🦋 Butterfly wings not only fly around the world looking for joy but also symbolize the effect of change and the ability to create big impacts from small interactions. This inspired the BUM BUM question card deck to be born.
🌼 The questions in this Level 1 Bum Bum set will help you start a conversation easily, learn more about interests, habits and interesting things about the person you are talking to.

💓 Drawing 1 Card is the beginning of the story
💓 Think no more, draw 1 card to get closer together
• Deck includes:
• 55 questions that evoke each person's feelings
• 11 function cards when you don't want to answer but have to trade it
• 01 leaflet of user manual

Review

 Bum Búm Cards
product