Lá Thư Cards

SKU:RML004
333,000₫
hoặc 111,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

BỘ BÀI THẺ CÂU HỎI TRÒ CHUYỆN LÁ THƯ

💌 Bao lâu dòi bạn hổng viết thư tay? Hãy để 'Lá Thư' là nguồn cảm hứng cho cuộc trò chuyện của bạn và cùng nhau khám phá những khía cạnh ẩn sau mỗi câu hỏi trong "lá thư" và xây dựng những ký ức đáng nhớ!
Rút 1 Lá là đầu câu chuyện:
🌟 55 Câu Hỏi "Sâu - Đíp" Cấp Độ 3: chứa 55 câu hỏi sâu lắng giúp bạn và bạn bè thảo luận về những khía cạnh sâu thẳm của bản thân và cuộc sống.
🌟 11 Lá Chức Năng: Nếu bạn không muốn trả lời một câu hỏi nào đó, bạn có thể đánh đổi bằng một trong 11 lá chức năng đặc biệt khác, tất nhiên là có hành động "phạt" kèm theo.
🌟 Chơi Ở Đâu Cũng Được: nhỏ gọn lắm luôn nên mang đi đâu cũng được.

💓 Rút 1 Lá là đầu câu chuyện
💓 Suy nghĩ chi, rút 1 lá để xích lại gần nhau hơn
• Bộ bài gồm:
• 55 câu hỏi khơi gợi nỗi niềm mỗi người
• 11 lá chức năng khi hổng muốn trả lời nhưng phải đánh đổi à nhen
• 01 lá HDSD
----------------------------

LETTER CONVERSATION QUESTIONS CARD SET

💌 How long has it been since you wrote a handwritten letter? Let 'The Letter' be the inspiration for your conversation and together explore the hidden aspects behind each question in the "letter" and build memorable memories!
Drawing 1 Card is the beginning of the story:
🌟 55 "Deep" Questions Level 3: contains 55 deep questions to help you and your friends discuss deep aspects of yourself and life.
🌟 11 Function Cards: If you don't want to answer a certain question, you can exchange it with one of 11 other special function cards, of course with a "punishment" action attached.
🌟 Play Anywhere: It's very compact so you can take it anywhere.

💓 Drawing 1 Card is the beginning of the story
💓 Think no more, draw 1 card to get closer together
• Deck includes:
• 55 questions that evoke each person's feelings
• 11 function cards when you don't want to answer but have to trade it
• 01 leaflet of user manual

Review

 Lá Thư Cards
product