Thỏ Thẻ Cards

SKU:RML003
333,000₫
hoặc 111,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

BỘ BÀI THẺ CÂU HỎI TRÒ CHUYỆN THỎ THẺ
🐰 Có thể bạn biết rồi, con thỏ là loài vật được biết đến với đôi tai dài và khả năng nghe rất tốt. Có thể bạn chưa biết, đôi tai của con thỏ có thể xoay 270 độ lận, giúp chúng có thể hóng hớt được mọi âm thanh xung quanh.

🐰 Như xin vía về khả năng nghe của con thỏ, Thỏ Thẻ ra đời. Bộ bài này nằm trong Cấp Độ 2 - thân mật hơn nè nha, những câu hỏi trong cấp độ này sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm hiểu rõ hơn về suy nghĩ, cảm xúc và những trải nghiệm của người bạn đang trò chuyện.

💓 Rút 1 Lá là đầu câu chuyện
💓 Suy nghĩ chi, rút 1 lá để xích lại gần nhau hơn
• Bộ bài gồm:
• 55 câu hỏi khơi gợi nỗi niềm mỗi người
• 11 lá chức năng khi hổng muốn trả lời nhưng phải đánh đổi à nhen
• 01 lá HDSD
---------------------------

SET OF CARD CARD CHAT QUESTIONS CARD
🐰 As you may know, rabbits are animals known for their long ears and very good hearing ability. You may not know, rabbits' ears can rotate 270 degrees, allowing them to hear all sounds around them.

🐰 As if praying for the rabbit's hearing ability, Card Rabbit was born. This deck is in Level 2 - more intimate, the questions in this level will help you learn more about the thoughts, feelings and experiences of the person you are talking to.

💓 Drawing 1 Card is the beginning of the story
💓 Think no more, draw 1 card to get closer together
• Deck includes:
• 55 questions that evoke each person's feelings
• 11 function cards when you don't want to answer but have to trade it
• 01 leaflet of user manual

Review

 Thỏ Thẻ Cards
product