Christmas - Limited Edition

SKU:VWC005
430,000₫
hoặc 143,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

Christmas Tree is part of the limited edition 𝐒𝐩𝐚𝐫𝐤𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐦𝐚𝐬 Scented Candle Collection, inspired by sparkles and signature scents, to fill the space with Christmas spirit. Christmas Tree has the main wood tone with pine and fresh cedar, expensive balsam vinegar, fir combined with luxurious amber and herbs.

Product information: 

 • Candles are made by Vietnamese people with natural ingredients, strictly censored, and safe for health.
 • Ingredients: Wax is made entirely from coconut palm. 
 • Weight: 9oz - 255 g

Instructions for use and storage:

 • Burning time: 55 hours
 • For minimum burning time 45 minutes/day: average use from 6-8 weeks
 • Leave the candle in a dry place
 • After burning, take care of the candle with separate care set

Christmas Tree thuộc Bộ sưu tập Nến Thơm 𝐒𝐩𝐚𝐫𝐤𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐦𝐚𝐬 phiên bản giới hạn, lấy cảm hứng từ những điều lấp lánh và những nét hương đặc trưng nhất, để không khí Giáng Sinh ngập tràn không gian. Christmas Tree có tone gỗ chủ đạo với gỗ thông cùng tuyết tùng tươi, dấm balsam đắt đỏ, linh sam kết hợp cùng hổ phách sang trọng và các loại thảo mộc.

Thông tin sản phẩm: 

 • Nến được làm ra bởi người Việt Nam với nguyên liệu tự nhiên, kiểm duyệt chặt chẽ, và an toàn cho sức khỏe
 • Thành phần : Sáp được làm hoàn toàn từ cọ dừa. 
 • Khối lượng: 9oz - 255 gr

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:

 • Thời gian đốt liên tục: 55 giờ
 • Thời gian đốt tối thiểu 45 phút/ngày thì sử dụng trung bình từ 6-8 tuần
 • Để nến ở nơi cao khô ráo
 • Sau khi đốt xong nên chăm sóc nến với bộ chăm sóc riêng biệt

Review

 Christmas - Limited Edition
 Christmas - Limited Edition
product