Dive Playing Cards

SKU:SMC011
380,000₫
hoặc 126,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

A deck of prompt cards created for better self-discovery conversations

60 cards:

  • 54 cards with questions to discuss about your values, your emotions and your thoughts
  • 6 cards of recommendations for better ways to connect with oneself
  • Size: 6.5 x 10.7
  • Art paper 280gsm
  • Illustrated by Eric Nguyễn

Bộ bài giúp khám phá bản thân và trò chuyện cùng bạn bè (phiên bản tiếng Anh)

Gồm 60 lá bài:

  • 54 lá với 54 câu hỏi về nhiều khía cạnh xoay quanh bản thân bạn
  • 6 lá lời khuyên giúp tìm thấy chính mình dễ dàng hơn
  • Kích thước: 6.5 x 10.7
  • Giấy mỹ thuật 280gsm
  • Minh họa bởi Eric Nguyễn

Review

 Dive Playing Cards
 Dive Playing Cards
 Dive Playing Cards
 Dive Playing Cards
 Dive Playing Cards
product