Fish Cone Bike Thank You Card

SKU:LAU017
75,000₫
Hoặc trả qua 3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)
(áp dụng cho đơn hàng từ 100,000₫, chỉ trả trước từ 33,000₫)

Description

Tôn vinh vẻ đẹp của Việt Nam thông qua các tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ Laurie, tác giả nổi tiếng với những bức tranh màu nước, mang lại sự nổi bật cho vẻ đẹp của cảnh đẹp tự nhiên và con người Việt Nam.
Kích thước: 8.3 x 15.2 cm

Let's celebrate Vietnam's beauty through the artwork of Hanoi-based artist Laurie. Laurie is renowned for her captivating watercolor paintings, each highlighting the beautTôn vinh vẻ đẹp của Việt Nam thông qua các tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ Laurie, tác giả nổi tiếng với những bức tranh màu nước, mang lại sự nổi bật cho vẻ đẹp của cảnh đẹp tự nhiên và con người Việt Nam.
Kích thước: 8.3 x 15.2 cm

Review

 Fish Cone Bike Thank You Card
product