Germination Plate - Đĩa mầm

SKU:OP-G01
170,000₫
hoặc 56,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)
Màu sắc:

Description

Product: 

 • 01 Germination plate
 • 01 bookmarks
 • 01 sticker set 

Size: outer diameter 9,2cm; inner diameter 3cm. 

Material: glazed ceramic 

Instruction:

 Step 1: Seed Preparation 

 • Seed/pit/bulb/plant selection
 • Root Stimulation: soak the seed in water/wrap the seed in a damp towel until it cracks (the process may take from 1 to 3 weeks) or place seed/bulb/plant directly on the Germination Plate. 

Step 2: Container Preparation 

 • Choose a glass, vase or any container with a smaller diameter than the germination plate with a minimum of 5cm height for the root development. 
 • Add the water 1cm below the germination plate. Put the seed/bulb/plant on the germination so that its root or a part of it reaches the water. 

Step 3: Maintenance 

Refill the water regularly. Replace the water occasionally to keep it clean and clear.


Sản phẩm bao gồm: 

 • 1 đĩa mầm
 • 1 bookmark
 • 1 bộ stickers 

Kích thước: đường kính ngoài 9,2cm; đường kính trong 3 cm 

Chất liệu: gốm tráng men 

Hướng dẫn: 

Bước 1: Chuẩn bị hạt giống 

 • Lựa chọn hạt/củ/cây 
 • Kích thích ra rễ: ngâm hạt trong nước/ ủ hạt trong khăn ẩm cho đến khi bắt đầu có rễ (từ 1 đến 3 tuần tùy loại hạt) hoặc đặt hạt/củ/cây trực tiếp lên Đĩa Mầm. 

Bước 2: Chuẩn bị vật chứa: 

 • Chọn ly, bình hoặc bất kì vật dụng nào có đường kính nhỏ hơn đường kính của Đĩa Mầm và chiều cao ít nhất 5cm để rễ cây có thể phát triển về sau. 
 • Rót nước sao cho mực nước cách đáy của Đĩa Mầm khoảng 1cm. Đặt Đĩa Mầm lên trên miệng ly rồi đặt hạt giống lên Đĩa Mầm sao cho rễ hoặc một phần của hạt giống tiếp xúc với nước và hạt được giữ cố định trong đĩa. 

Bước 3: Chăm sóc 

Thêm nước thường xuyên sao cho mực nước được như ban đầu. Nên thay nước định kì để giữ nước trong

Review

 Germination Plate - Đĩa mầm
 Germination Plate - Đĩa mầm
 Germination Plate - Đĩa mầm
product